ระบบบัตรคิวอัตโนมัติไร้สาย ประกอบด้วย 1. ตู้กดคิวไร้สาย (Wifi kiosk) 2.ตัวกดคิวไร้สายหน้าจอสัมผัสหรือแท็บเล็ต 3. LCD ทีวี+ HDMI ไร้สาย 4.ระบบจอทัชสกรีน 7 นิ้ว/10 นิ้ว 5.สามารถตรวจสอบคิวผ่านเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่น 6.มีระบบ QR code สำหรับการทำระบบสมาชิก
ระบบสมาร์ทคิว ของบริษัทเอ็นพีซีโซลูชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นระบบบัตรคิวอัตโนมัติที่ทันสมัยเน้น การใช้งานง่าย เครื่องกดบัตรคิวชนิดไร้สายสามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีหน้าจอ สัมผัสแสดงประเภทงานชัดเจน และเครื่องกดเรียกคิวไร้สายชนิดความถี่ RF หรือแท็บเล็ตใช้งาน ง่ายมีชุดคำสั่งต่างๆ ติดตั้งอิสระระบบสามารถประยุกต์เข้ากับเครื่องสแกนบัตรประชาชน บาร์โค้ด และคิวอาร์โค้ด และสามารถตรวจสอบคิวออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่นไลน์
คีออสเครื่องกดบัตรคิวมาตรฐาน ประกอบด้วย 1)เครื่องกดบัตรคิวหน้าจอสัมผัสขนาด 7/8.9/15/17/24/27 นิ้ว แสดงผล Full HD 1080P 2)ติดตั้งคอมพิเตอร์ภายในมีโปรแกรมควบคุมการทำงานอิสระและทำงานรวม กับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ด้วยระบบ TCP/IP ผ่าน Wifi 3)เพิ่มประเภทบริการคิวพื้นฐาน(เริ่มต้นคิวที่0)ได้ไม่จำกัดประเภท 4)เพิ่มประเภทบริการคิวพิเศษ(เช่นต้นต้นด้วย 500 700 800 900 เป็นต้น) ได้ 10 บริการ 5)กำหนดรูปภาพพื้นหลัง ชื่อปุ่ม สีปุ่ม และชื่อบริการได้เอง 6)ปริ้นเตอร์ความร้อนขนาดกระดาษ 2หรือ3นิ้ว ปริ้นท์ความเร็ว 150mm/s ตัดกระดาษอัตโนมัติ มีระบบเตือนกระดาษใกล้หมดส่งไปยัง call pad 7)กระดาษคิวแสดงโลโก้ ลำดับคิว คิวทั้งหมด เวลา และคิวอาร์โค้ดสำหรับ การตรวจคิวออนไลน์ด้วยแอพลิเคชั่นไลน์
ซอร์ฟแวร์ประมวลผลกลางระบบบัตรคิว ประกอบด้วย 1)ซอร์ฟแวร์(เซิร์ฟเวอร์)สามารถทำงานร่วมกับตู้คีออสพร้อมกันได้ 5 เครื่อง 2)ทำงานร่วมกับตู้คีออสด้วยระบบไร้สาย (TCP/IP) ผ่าน Wifi 3)แสดงลำดับคิวปัจจุบัน 3 แถว แสดงบนจอทีวี LCD และบันทึกลงเซิร์ฟเวอร์ คราวด์ (Cloud) สำหรับการตรวจคิวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 4)มีระบบเล่นไฟล์มัลติมีเดีย(วีดีโอ)สามารถกำหนดจำนวนไฟล์และลำดับ ไฟล์ได้เอง 5)มีระบบเสียงเรียก (เสียงพูด) 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และระบบ เสียงกระดิ่ง 6)มีระบบรายงานแสดงการให้บริการของพนักงานรายวันรายเดือนและปี สามารถสืบค้นจากรหัสพนักงาน ประเภทงาน ช่องบริการได้ 7)มีระบบแสดงตัวอักษรวิ่ง สำหรับแสดงข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์ 8)สามารถประยุกต์เข้ากับเครื่องอ่านบัตรประชาชน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และระบบสแกนคิวอาร์โค้ดสำหรับการทำระบบสมาชิก และจอ Metrix LED
เครื่องเรียกคิวสำหรับเครื่องกดบัตรคิว ประกอบด้วย 1)แสดงผลด้วยจอสัมผัส LED ขนาด 3.5 นิ้ว (320x480 พิกเซล) 2)ทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ระบบไร้สาย (TCP/IP) ผ่าน Wifi 3)สามารถกำหนดและบันทึกหมายเลขไอพีเซิร์ฟเวอร์ หมายเลขบริการ รหัส พนักงานได้ 4)สามารถกำหนด เปลี่ยน และบันทึกประเภทคิวได้เอง เช่นคิวปกติและคิว สำหรับงานพิเศษ 5)สามารถเรียกคิวได้เองโดยระบุหมายเลขคิวโดยไม่ต้องรับคิวจากตู้คีออส 6)แสดงประเภทคิว ลำดับคิว ช่องบริการที่กำลังให้บริการ และจำนวนคิวที่ รอบนจอแสดงแบบเรียลไทม์ 7)สามารถเรียกคิวซ้ำและ hold คิวไม่จำกัดจำนวนโดยเลือกจากรายการคิว ปัจจุบันที่แสดงบนจอแสดงผล 8)สามารถโอนคิวจากช่องบริการได้ก็ได้โดยเลือกจากรายการคิวปัจจุบันที่แสดง บนจอแสดงผล

โปรโมชั่นกล้องวงจรปิด

promotion-cctv


ความจำเป็นของระบบบัตรคิว

ระบบบัตรคิวเป็นระบบที่มีความสำคัญสำหรับหน่วยงานหรือองค์บริการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นโรงพยาบาล ธนาคาร ไปรษณีย์ หรือเคาท์เตอร์สำหรับรับค่าบริการต่าง ๆ การนำระบบบัตรคิวมาใช้ทำให้หน่วยงานสามารถบริการได้อย่างถูกต้องและเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อผู้มาใช้บริการ ผู้ที่มารับบัตรคิวก่อนก็จะได้รับการ

กล้องวงจรปิด(CCTV)คืออะไร

ระบบวงจรปิด (CCTV) คืออะไร        ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ย่อมาจาก Closed-circuit television ซึ่งจะทำหน้าที่รับภาพที่ปรากฏอยู่ และทำการแปลงเป็นสัญญาณ และทำการส่งสัญญาณดังกล่าวไปในจุดที่ต้องการในลักษณะ point to point โทรทัศน์วงจรปิด ส่วนมากที่ใช้งานในปัจจุบันนี้มี 2 ลักษณะ คือ :

ระบบคิวอัตโนมัติแบบไร้สายสื่อสารผ่านระบบ Wifi GIGA WLAN

ระบบคิวอัตโนมัติแบบไร้สาย ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หลายผลิตภัณฑ์ได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าและบริการและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ผลิตและบริการในกลุ่มเดียวกัน