ระบบคิวไร้กระดาษ

ระบบคิวอัตโนมัติไร้กระดาษ PAPERLESS QMS
ปัจจุบันในประเทศไทยมีจำนวนธนาคารที่ใช้ตู้กดบัตรคิวกว่า 7,000 แห่งจากจำนวนของธนาคารของรัฐบาลและธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยกว่า 9,000 แห่ง (จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย 2559 ธนาคารพาณิชย์ 7000 แห่งและธนาคารรัฐบาล 2000 แห่ง) และโรงพยาบาลทั้งรัฐบาลและเอกชนกว่า 1,500 แห่ง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่น ๆและร้านค้าอีกกว่า 500 แห่ง ทำให้แต่ละวันจะมีการใช้กระดาษคิวเฉลี่ยมากถึง 2000 ม้วน
ในขณะที่ต้นไม้ 1 ต้นจะสามารถใช้ในการผลิตกระดาษได้เพียง 10-15 รีมเท่านั้น (ข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตกระดาษ) ถ้านำมาผลิตกระดาษคิวขนาด 2 นิ้วจะสามารถผลิตกระดาษได้ความยาว 1,000,000 นิ้วหรือคิดเป็น 33 ม้วนต่อต้น (กระดาษคิว 1 ม้วนยาว 3,000นิ้ว) ทำให้ใน 1 วันเราจะต้องใช้ต้นไม้สำหรับผลิตกระดาษคิวจำนวนมากถึง 60 ต้น หรือปีละกว่า 21,000 ต้น และภายใน 5 ปีต้องใช้ต้นไม้กว่าหนึ่งแสนต้น
ขั้นตอนการทำงาน

ลูกค้าใช้แอพลิเคชั่นไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับคิว ณ.จุดบริการ กดเลือก

ธุรกรรมที่ต้องการ เช่นฝาก ถอน หรือชำระเงิน ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต


สามารถตรวจสอบคิวออนไลน์ โดยมีข้อมูลจำนวนคิวที่รอ เวลารอเฉลี่ยต่อคิว

และเวลาที่จะได้รับบริการโดยประมาณ


พนักงานเรียกคิวผ่านแอพลิเคชั่นหรือเว็บบราวเซอร์ โดยแสดงลำดับคิว

บนจอทีวีแสดงผลขนาด 42นิ้ว


หน่วยงานสามารถตรวจสอบรายงานการให้บริการผ่านเว็บบราวเซอร์

และดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบไฟล์ excel และ pdf ได้

ซอร์ฟแวร์ประมวลผลกลาง

แสดงลำดับคิวปัจจุบัน 3 แถว แสดงบนจอทีวี LCD และบันทึกลงเซิร์ฟเวอร์

คราวด์ (Cloud) สำหรับการตรวจคิวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์


มีระบบเล่นไฟล์มัลติมีเดีย(วีดีโอ)สามารถกำหนดลำดับไฟล์ได้เอง

ในรูปแบบ playlist


มีระบบเสียงเรียก (เสียงพูด) 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษและระบบ

เสียงกระดิ่ง


มีระบบรายงานแสดงการให้บริการของพนักงานรายวันรายเดือนและปี

สามารถสืบค้นจากรหัสพนักงาน ประเภทงาน ช่องบริการได้


มีระบบแสดงตัวอักษรวิ่ง สำหรับแสดงข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์

สามารถปรับเปลี่ยนข้อความได้


เครื่องเรียกคิว

เครื่องกดเรียกคิวมาตรฐาน 23ฟังก์ชั่น สามารถใช้ได้ทั้งระบบสมาร์ทโฟน

และติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์


สามารถกำหนดและบันทึกหมายเลขไอพีเซิร์ฟเวอร์ หมายเลขบริการ

และรหัสพนักงานได้


สามารถกำหนด เปลี่ยน และบันทึกประเภทคิวได้เอง เช่นคิวปกติและคิว

สำหรับงานพิเศษ

สามารถเรียกคิวซ้ำและ hold คิวไม่จำกัดจำนวนโดยเลือกจากรายการคิว

ปัจจุบันที่แสดงบนจอแสดงผล


แสดงประเภทคิว ลำดับคิว ช่องบริการที่กำลังให้บริการ และจำนวนคิวที่

รอบนจอแสดงแบบเรียลไทม์


สามารถโอนคิวจากช่องบริการได้ก็ได้โดยเลือกจากรายการคิวปัจจุบันที่แสดง

บนจอแสดงผลง่ายและประหยัดด้วยระบบ QR Code

 

การสแกนรับคิวด้วยระบบคิวอาร์โค้ดสามารถทำได้ง่ายโดยใช้แอพลิเคชั่นไลน์หรือแอพลิเคชั่นอ่านคิวอาร์โค้ดทั่วไปได้ เมื่อแสกนแล้วระบบจะสร้างลำดับคิวและแจ้งลำดับการให้บริการในรูปแบบข้อมูลเรียลไทม์ ระบบจะประมาณเวลาการเรียกคิวจริงโดยคำนวนจากเวลาเฉลี่ยสำหรับการบริการช่วงขณะนั้น ทำให้ลูกค้าสามารถบริหารเวลาได้อย่างถูกต้องและมารับบริการได้อย่างสะดวกสบาย