การเลือกซื้อระบบคิวอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ

การเลือกซื้อระบบคิวอัตโนมัตินอกจากจะมีปัจจัยเรื่องการใช้งานตามจุดมุ่งหมายแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือเทคโนโลยีของระบบจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่ควรเป็นระบบที่ไม่เฉพาะเจาะจงจนเกินไปเพราะจะมีผลกับการบำรุงรักษาในระยะยาว ยกตัวอย่าง ในงานราชการแห่งหนึ่งต้องการระบบคิวที่ทำงานผ่านระบบ web base มีบริษัทที่ประมูลชนะโดยสามารถทำตามเงื่อนไข (TOR) ได้อย่างครบถ้วน แต่ว่าบริษัทได้ไปจ้างบริษัทในต่างประเทศทำให้อีกทอดหนึ่งและปัญหาเกิดขึ้นเมื่อหมดประกันบริษัทที่รับจ้างทำไม่สามารถทำการแก้ไขให้ได้ ทางหน่วยงานได้จ้างบริษัทอื่นเพื่อเข้ามาทำการบำรุงรักษาก็ไม่สามารถทำได้ สุดท้ายก็ต้องจ้างทำระบบใหม่ ผลทำให้หน่วยงานเสียเงินไปอีกหลายล้านบาท

การเลือกระบบคิวที่ดีควรจะเลือกระบบที่มีส่วนประกอบของโมดูลดีที่สุด เช่นโมดูลเครื่องกด (คีออส) โมดูลการแสดงผล (ทีวี ป้ายสแดงผล) โมดูลแป้นเรียกลูกค้า ถ้าส่วนไดส่วนหนึ่งเสียหายหรือต้องการเปลี่ยนก็สามารถใช้จากบริษัทไดก็ได้

truesmart

การประยุกต์ใช้โทรศัพท์ราคาไม่ถึงพันบาทใช้เป็นตัวเรียกคิวไร้สาย

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>