ระบบคิวอัตโนมัติห้องจ่ายยา

ระบบคิวอัตโนมัติห้องจ่ายยามีความแตกต่างจากระบบคิวอัตโนมัติทั่วไป การเรียกคิวมักจะไม่เรียงตามลำดับเวลาการรับบัตรคิว แต่จะเรียกจากลำดับการจัดยา และประเภทของยาก็มีหลายหลายหมวด เช่น ยาทั่วไป ยาควบคุม ปรึกษาการใช้ยา ทำให้ต้องมีการจัดช่องบริการหลายช่อง ระบบคิวอัตโนมัติห้องจ่ายยาบริาษัทเอ็นพีซีโซลูชั่นแอนด์เซอร์วิสจำกัด สามารถกำหนดช่องบริการได้ตั้งแต่ 1 – 10 ช่อง และเรียกคิวผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>