ระบบคิวอัตโนมัติแบบไร้สายสื่อสารผ่านระบบ Wifi GIGA WLAN

ระบบคิวอัตโนมัติแบบไร้สาย

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หลายผลิตภัณฑ์ได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าและบริการและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ผลิตและบริการในกลุ่มเดียวกัน ระบบคิวอัตโนมัติก็เช่นกันปัจจุบันได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เช่นระบบจอสัมผัส ระบบ จอ Digital Signageแสดงมีเดียและลำดับคิว และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มีการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้คือระบบคิวอัตโนมัติไร้สาย

สมัยเมื่อ 7- 10 ปีก่อนการส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายที่เร็ว ได้ระยะไกล และถูกราคาไม่สูง (ไม่ใช่ระบบ fiber optic นะ)คือการส่งข้อมูลผ่านระบบ LAN ซึ่งมีอัตราการส่งความเร็ว 10/100/1000MB/s (หน่วยวัดความเร็วในการทำงานของการระบบเน็ตเครือข่าย,1000MB=1GB) อย่างไรก็ตามความเร็วการรับส่งข้อมูลยังขึ้นกับความสามารถของ Switch หรือ Hub ซึ่งสมัยก่อนมี Hub ที่รองรับความเร็วประมาณ 100MB เท่านั้น

แล้วระบบไวไฟ (Wifi) มีอัตราการรับส่งความเร็วแค่ไหน?

ระบบไวไฟ (Wifi) เป็นระบบการรับส่งข้อมูลชนิดไร้สายที่มีมาตราฐานเรียกว่า IEEE 802.11 และแบ่งเป็นคลาสได้ 5 คลาส คือ Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n) ซึ่งเป็นตัวกำหนดมาตรฐานความเร็วในการรับส่งข้อมูลไรสาย ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

1. WiFi Class “a” หรือ IEEE 802.11a ผลิตใช้เป็นครั้งเมื่อปี 1999จะใช้คลื่นความถี่ 5 GHz ในการรับส่งสัญญาณข้อมูลไร้สาย โดยจะทำความเร็วได้สูงสุดที่ 54 Mbps
2. WiFi Class “b” หรือ IEEE 802.11b จะใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz ในการรับส่งสัญญาณข้อมูลไร้สาย โดยจะทำความเร็วได้สูงสุดที่ 11 Mbps
3. WiFi Class “a” หรือ IEEE 802.11g จะใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz ในการรับส่งสัญญาณข้อมูลไร้สาย โดยจะทำความเร็วได้สูงสุดที่ 54 Mbps
4. WiFi Class “n” หรือ IEEE 802.11n จะใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz ในการรับส่งสัญญาณข้อมูลไร้สาย โดยจะทำความเร็วได้สูงสุดที่ 150 Mbps และ 300 Mbps ซึ่งช่วงระยะหลังได้มีการพัฒนาการส่งสัญญาณแบบ “Dual-Band” หรือการใช้คลื่นความถี่ในย่าน 2.4 GHz และ 5 GHz ในการรับส่งสัญญาณ (จะใช้เสามากกว่า 1 ต้นขึ้นไป) ทำให้สามารถทำความเร็วได้สูงถึง 300 + 300 Mbps หรือเรียกสั้นๆ ว่า N600
5. WiFi Class “ac” หรือ IEEE 802.11ac จะใช้คลื่นความถี่ 5 GHz ในการรับส่งข้อมูลไร้สาย โดย Class ac เป็นมาตรฐานใหม่ล่าสุดที่จะได้รับการรับรองจาก IEEE ให้เป็นมาตรฐานใหม่ ใน ปี ค.ศ. 2013 ที่จะถึงนี้ ซึ่งมาตรฐานในการรับส่งข้อมูลแบบไร้สายของ Class ac สามารถทำความเร็วได้สูงถึง 6,930 Mbps หรือประมาณ 6.93 Gbps กันเลยทีเดียว

ระบบคิวอัตโนมัติไร้สาย-IEEE 802.11ac

ในปัจจุบันเราสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Wifi ความเร็วเกือบ 7GB หรือ 7 เท่าของระบบ GIGA LAN และโชคดีว่าในบ้านเราก็ได้มีการจำหน่าย Wireless Gigabit Router IEEE 802.11ac เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้เราสามารถพัฒนาระบบ wireless lan ที่มีความเร็วสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ในอนาคตอันไกล้นี้เราจะได้ใช้ระบบไร้สายความเร็วสูงที่มีความเร็วมากกว่าระบบ wifi มากกว่า 100 เท่าหรือที่เรียกว่าระบบ LI WI

li-fi-3

เอาละครับ ก็มาสรุปได้เลยว่าระบบคิวอัตโนมัติไร้สายนั้นมีการส่งข้อมูลได้ดีเหมือนระบบ LAN หรือ Fiber optic ได้เลย เพียงแต่ระยะการส่งข้อมูลจะอยู่ในช่วง 50-100 เมตรเท่านั้น ซึ่งเพียงพอกับพื้นที่บริการ

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>