ระบบคิวอัตโนมัติในร้านอาหาร

ระบบคิวอัตโนมัติได้มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางหลากหลายธุรกิจ ซึ่งธุรกิจที่เราเห็นกันบ่อย ๆ เช่นระบบคิวธนาคาร โรงพยาบาล ที่ทำการไปรษณีย์ และอื่น ๆ แต่มีธุรกิจใหม่ที่กำลังนำระบบคิวมาใช้นั่นคือระบบคิวในร้านอาหาร ในช่วงที่ผ่านมามีการนำเอาจะบบคิวชนิดเพจเจอร์มาใช้แต่ค่อนข้างประสบปัญหาในเรื่องการใช้งานเพราะระบบซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์ซึ่งมีความเสี่ยงในการใช้งานและเสียหายง่าย (เป็นที่เข้าใจว่าระหว่างรอรายการอาหารลูกค้าก็จะเอามาใช้เป็นของเล่นแทนได้) ดังนั้นหลาย ๆ ร้านค้าก็ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบจอแสดงผลที่เป็นทีวีและแจ้งคิวทางสลิปแทน ซึ่งโดยรวมมีข้อดีมากกว่าระบบเพจเจอร์ ตัวอย่างเช่นระบบคิวในร้านเคเอฟซี หรือร้านอาหารญี่ปุ่นต่าง ๆ

ระบบคิวร้านเคเอฟซี

การใช้ง่ายคล้าย ๆ กับการบริการทั่วไปของธนาคารหรืออื่น ๆ โดยจะมีการแสดงรายละเอียดคร่าว ๆ เช่น คิวที่กำลังจัดเตรียม หรือคิวที่พร้อมเสิร์ฟเป็นต้น

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>