ระบบคิวโรงพยาบาลสำหรับห้องตรวจผู้ป่วยนอก OPD

ระบบคิวโรงพยาบาลสำหรับห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) นั้นค่อนข้างมีความแตกต่างจากระบบคิวทั่วไป มีความซับซ้อนและขั้นตอนที่มากกว่า แต่ละโรงพยาบาลก็มีลำดับการให้บริการที่แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปก็จะมีลักษณะการทำงานคล้าย ๆ กัน ดังนี้

 1. จุดตรวจสัญญาณชีพ (Vital sign)

จุดตรวจสัญญาณชีพเป็นจุดแรกที่ผู้ป่วยจะต้องเข้ามารับการตรวจวัดข้อมูลอาการเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติเบื้องต้น ที่จุดตรวจนี้จะมีการวัดค่าสัญญาณชีพซึ่งมักประกอบด้วยการตรวจวัดที่สำคัญดังนี้

 • ชีพจร (อัตราการเต้นของหัวใจ หรือ Pulse หรือ Pulse rate ย่อว่า P)
 • อัตราการหายใจ (Respiratory rate ย่อว่า RR หรือ R)
 • อุณหภูมิร่างกาย (Body Temperature ย่อว่า T)
 • ความดันโลหิต (Blood pressure ย่อว่า BP)

โดยทั่วไปเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจจากจุดตรวจสัญญาณชีพผู้ป่วยจะได้รับบัตรคิวเพื่อนำไปยื่นต่อจุดคัดกรองการตรวจโรคต่อไป

      2. การคัดกรองเข้าตรวจตามอาการ

ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจสัญญาณชีพแล้ว จะนำเอกสารที่ได้รับการตรวจพร้อมหมายเลขคิวมายื่น ณ.จุดคัดกรอง ซึ่งจุดคัดกรองนี้จะดูแลด้วยพยาบาลวิชาชีพ จะทำหน้าที่คัดกรองผู้ป่วยแต่ละคนไปยังห้องตรวจต่าง ๆ พร้อมทั้งการจัดลำดับคิวการเข้ารับบริการด้วย

3. การเข้ารับการตรวจโรคจากแพทย์

ในขั้นตอนการเรียกคิวเพื่อรับบริการในแต่ละห้องตรวจจะทำโดยแพทย์หรือผู้ช่วยแพทย์ประจำห้องตรวจ ปกติจะใช้ชุดเรียกคิวไร้สายเพื่อความสะดวกในการใช้งานเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเป็นต้น

การทำงานคร่าว ๆ ของระบบคิวของระบบคิวโรงพยาบาลสำหรับห้องตรวจผู้ป่วยนอกก็จะมีการทำงานในลักษณะนี้หรือแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละโรงพยาบาลค่ะ

 

 

 

2 Responses to “ระบบคิวโรงพยาบาลสำหรับห้องตรวจผู้ป่วยนอก OPD”

 1. สมศักดิ์ เจษฎาพรชัย

  อยากทราบรายละเอียดสินค้าและราคา

  Reply
  • admin

   สอบถามทางอีเมล์หรือ chat หน้าเว็บได้เลยค่ะ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลให้ทางอีเมล์นะคะ

   Reply

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>