ระบบบัตรคิว

ระบบบัตรคิวอัตโนมัติไร้สาย ประกอบด้วย 1. ตู้กดคิวไร้สาย (Wifi kiosk) 2.ตัวกดคิวไร้สาย 2.4GHz Wireless 3. LCD ทีวี+ HDMI ไร้สาย 4.ระบบจอทัชสกรีน 7 นิ้ว/10 นิ้ว 5.สามารถตรวจสอบคิวผ่านเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่น 6.มีระบบ QR code สำหรับการทำระบบสมาชิก

หัวใจการของงานให้บริการ

หัวใจการของงานให้บริการ คือการให้บริการอย่างถูกต้องและรวดเร็วเพื่อให้ผู้มารับบริการหรือลูกค้ามี ความพึงพอใจในบริการสูงสุด ระบบที่นำมาช่วยในการบริหารจัดลำดับให้มีประสิทธิภาพคือระบบการจัดการคิว อัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นระบบที่จะกำหนดลำดับของผู้มารับบริการตามลำดับเวลา และคัดแยกประเภทงานที่ผู้ขอมารับบริการต้องการติดต่อ เช่น การฝาก ถอน หรือสินเชื่อ ในระบบธนาคาร เพื่อที่จะทำให้ผู้รับบริการได้รับการบริการอย่างถูกต้องตามประเภทที่ต้อง การ ในปัจจุบันจึงมีการประยุกต์ระบบคิวอัตโนมัติมาใช้ในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อยกระดับการบริการขององค์กรณ์นั้น ๆ อย่างแพร่หลาย บริษัท เอ็นพีซี โซลูชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้ทำการพัฒนาระบบบัติคิวอัตโนมัติโดยนำเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ กับระบบคิวอัตโนมัติแบบเดิมเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานทั้งฝ่ายของ หน่วยงานและผู้มารับบริการเพื่อให้จัดการงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องกดบัตรคิวเทคโนโลยี ใหม่เหมาะสำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล สหกรณ์ออมทรัพย์และสถานบริการอื่น ๆ เครื่องกดบัตรคิวสมาร์ทคิว ทำงานด้วยระบบหน้าจอสัมผัสขนาด 7/8.9/10/15/17/22/24/27นิ้ว แป้นกดบัตรคิวไร้สายหน้าจอสัมผัส 3.5 นิ้ว แสดงรายการคิวปัจจุบันและจำนวนคิวทั้งหมด สามารถเรียกคิวซ้ำ โอนคิวไม่จำกัดจำนวน จอแสดงผลระบบทีวี LED 32นิ้ว/40นิ้วแบบ HDMI ไร้สาย สนับสนุนมีระบบอ่านบัตรประชาชน สแกนบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดเหมาะสำหรับการทำระบบสมาชิก สามารถตรวจสอบคิวออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น Line