ระบบเเลกบัตรเข้า-ออก

จุดเด่นของระบบ NPC Visitor Management System

 1. โปรแกรมทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ Stand Alone Station และระบบเครือข่าย GIGA LAN และระบบ GIGA WLAN (Wifi ไร้สายความเร็วสูง)
 2. ส่งผ่านข้อมูลผู้ติดต่อระหว่างเครือข่ายและส่งข้อมูลผู้ติดต่อไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทางที่ระบบได้
 3. สามารถเก็บข้อมูลในรูป MySql Server สามารถดูข้อมูลผู้ติดต่อผ่านเว็บไซต์
 4. เก็บข้อมูลและรูปภาพโดยไม่ลบได้ 5 ปี
 5. โปรแกรมสามารถแยกประเภทผู้มาติดต่อ พนักงาน บริษัท
 6. โปรแกรมสามารถถ่ายรูปผู้มาติดต่อโดยใช้กล้องเว็บแคม เพื่อเก็บในฐานข้อมูล
 7. โปรแกรมสามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนชนิดสามารถการ์ด
 8. โปรแกรมสามารถถ่ายรูปบัตรประชาชนชนิดไม่ใช่สมาร์ทการ์ด หรือหนังสือเดินทาง
 9. โปรแกรมสามารถเทียบเทียบฐานข้อมูลผู้ติดต่อในรายชื่อบัญชีดำ (Black list)
 10. โปรแกรมทำงานร่วมกับเครื่องเขียนสมาร์ทการ์ดผู้มาติดต่อ (visitor card) สำหรับผู้ติดต่อพกพาระหว่างเข้ารับการติดต่อ
 11. โปรแกรมทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ความร้อนและพิมพ์ข้อมูลผู้มาติดต่อ และสำหรับแสตมป์จากผู้รับการติดต่อ
 12. โปรแกรมสามารถตรวจสอบข้อมูลเข้า (check-in)และข้อมูลออก (check out) จากสมาร์ทการ์ดผู้มาติดต่อได้
 13. มีระบบสร้างรายงานและการค้นหา โดยแสดงผลข้อมูลที่บัญทึกและรูปภาพ เป็นช่วงเวลา รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนหรือรายปี สามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ และชาร์ทได้
 14. ส่งออกข้อมูลในรูป Excel,CSV และ PDF ได้
 15. สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูล MySql Server เพื่อให้สามารถแสดงผลทางแอพลิคชั่นสมาร์ทโฟนได้

ออฟชั่นเสริม

 • ส่งอีเมล์และ sms ไปยังโทรศัพท์ของผู้ที่ต้องการติดต่อ

การทำงานของระบบ check-in มีขั้นตอนดังนี้

 1. ผู้ติดต่อแจ้งความต้องการและแสดงบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ทกับเจ้าหน้าที่ประจำเคาท์เตอร์
 2. เจ้าหน้าที่สแกนบัตรประชาชนเก็บข้อมูลหรือถ่ายรูปเพื่อเก็บข้อมูล
 3. เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปผู้มาติดต่อ
 4. บันทึกข้อมูลพร้อมพิมพ์ข้อมูลติดต่อจากเครื่องพิมพ์ความร้อน
 5. เขียนข้อมูลติดต่อลงในบัตรสมาร์ทการ์ด
 6. ผู้ติดต่อพกบัตรสมาร์ทการ์ดและสลิป

การทำงานของระบบ check-out มีขั้นตอนดังนี้

 1. ผู้ติดต่อแจ้งความต้องการคืนบัตรสมาร์ทการ์ดผู้มาติดต่อ (visitor card)
 2. เจ้าหน้าที่สแกนคืนบัตร
 3. ผู้มาติดต่อรับบัตรประชาชนหรือหลักฐานแสดงตัวคืน