วิวัฒน์ของระบบคิวอัตโนมัติ

ระบบคิวอัตโนมัติมีการใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายหน่วยงานมายาวนาน เช่น ธนาคาร ไปรษณีย์ โรงพยาบาล สำนักงานประกันสังคม กรมขนส่งและหน่วยงานบริการอื่น ๆ ระบบคิวอัตโนมัติเองก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ระบบคิวในยุคแรก ๆ จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นหน่วยประมวลผลกลาง และแป้นเรียกคิว(Keypad)จะเป็นสวิตซ์หรือปุ่มกด โดยติดต่อกับหน่วยประมวลผลกลางทางสายสัญญาณ RS232 หรือ RS485 และเนื่องจากระบบอินเตอร์เฟสเป็นปุ่มกดทำให้การใช้งานค่อนข้างยาก การเข้าสู่โหมดต่าง ๆ ก็มีความซับซ้อน แต่มีข้อดีเรื่องการเชื่อมต่อที่มีความสเถียรสูง

ในยุคต่อมาความต้องการใช้งานระบบคิวอัตโนมัติมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะการทำงานในรูปแบบของเครือข่าย (Network) จึงมีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เป็นหน่วยประมวลผลกลาง ทำให้สามารถสร้างระบบเครือข่ายข้อมูลขึ้นมาได้โดยคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถเชื่อมต่อกันผ่านเครือข่าย LAN หรือ Internet ได้ และเครื่องจ่ายบัตรคิวก็ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีหน้าจอสัมผัสมาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการอีกด้วย

ระบบคิวอัตโนมัติ

ในปัจจุบันมีการนำเอาเทคโนโลยีไร้สายมาประยุกต์ใช้กับระบบคิวในหลาย ๆ ด้าน เช่นเครื่องจ่ายบัตรคิวไร้สาย แป้นกดคิวไร้สาย แอพลิเคชั่นเรียกคิวผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต หรือการตรวจสอบคิวออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ทำให้ระบบคิวอัตโนมัติสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหน่วยงานและผู้มารับบริการ อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ระบบบัตรคิวต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย เช่น ความเสถียรของระบบ ความยากง่ายในการใช้งาน การบริการหลังการขาย และที่สำคัญคือการบำรุงรักษา เพราะผู้จำหน่ายจะดูแลให้แค่ 1-2 ปีเท่านั้น ถ้าระบบคิวไม่มีความยึดหยุ่นก็จะทำให้หน่วยงานเองที่ต้องรับผิดชอบปัญหาต่อไป

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>