อยากซื้อเครื่องกดบัตรคิว จะเลือกยังไงดี

ซื้อเครื่องกดบัตรคิว

อยากซื้อเครื่องกดบัตรคิวจะเลือกยังไงดี ดูจะเป็นปัญหาที่ไม่น้อยของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นธุระจัดซื้อระบบบัตรคิวอัตโนมัติ หลักการเลือกซื้อระบบบัตรคิวที่สำคัญนั้นต้องดูว่าระบบไหนเหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด โดยให้ดูจากลักษณะงานเป็นหลัก เช่น ประเภทงาน ปริมาณงาน หรือลักษณะของพื้นที่ให้บริการ เป็นต้น

ประเภทงานและปริมาณงาน: ต้องดูว่าประเภทงานงานที่ให้บริการมีกี่ประเภทหรือปริมาณงานให้บริการมีมากน้อยเท่าไหร่ งานบริการบางประเภทมีชนิดงานเยอะ เช่น งานธนาคาร ประกอบด้วยงานฝาก ถอน การชำระค่าบริการ สินเชื่อ หรือหนี้สินต่างๆ ซึ่ง อาจจะต้องเลือกระบบคิวอัตโนมัติขนาดใหญ่หน้าจอสัมผัส 15นิ้วขึ้นไป เพื่อรองรับประเภทงานจำนวนมากซึ่งอาจจะมากกว่า 10 ประเภท ซึ่งแตกต่างจากงานบางประเภทเช่น บริการคลีนิคอาจจะมีบริการเพียงไม่กี่ประเภทซึ่งสามารถใช้ระบบคิวอัตโนมัติขนาดเล็กที่มีหน้าจอ 7-10 นิ้วก็เพียงพอ

ในบางหน่วยงานที่มีขนาดเล็กต้องการระบบคิวที่ทันสมัยในงบประมาณที่จำกัด ก็สามารถเลือกซื้อเฉพาะโปรแกรมบัตรคิวได้ และจัดหาอุปกรณ์มาติดตั้งเองได้ ซึ่งการทำงานเหมือนกับระบบคิวอัตโนมัติชนิดคีออส แทนที่จะซื้อระบบคิวชนิดตู้คีออสที่มีราคาแพงกว่า

ลักษณะของพื้นที่ให้บริการ: ถือว่าเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการเลือกซื้อระบบคิวอัตโนมัติให้เหมาะสมกับพื้นที่ให้บริการ ถ้าพื้นที่เป็นที่คับแคบอาจจะต้องเลือกเครื่องกดบัตรคิวขนาดเล็กหรือระบบคิวชนิดไร้สายแทนการใช้เครื่องกดบัตรคิวขนาดใหญ่หรือระบบที่ต้องเชื่อมต่อผ่านสายสัญญาณต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานและการเคลื่อนย้าย

นอกจากนี้สิ่งอื่น ๆ ที่อาจจะต้องคำนึงถึงคือความยืดหยุ่นของระบบ ผู้ใช้งานต้องสามารถเข้าถึงการจัดการระบบได้เองให้มากที่สุด เช่นสามารถเพิ่ม ปรับเปลี่ยนรายการการให้บริการต่าง ๆ ได้เอง ไม่จำเป็นต้องให้ผู้บริการเป็นผู้จัดการทั้งหมด ซึ่งจะทำให้หน่วยงานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการอัพเกรดซอร์ฟแวร์ต่าง ๆ จากผู้ให้บริการ

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>