โปรแกรมบัตรคิวสำเร็จรูป เอ็นพีซีสมาร์ทคิวไลท์

โปรแกรมบัตรคิวสำเร็จรูป

เอ็นพีซีสมาร์ทคิวไลท์ (NPC Smartqueue Lite) โปรแกรมบัตรคิวสำเร็จรูป มีฟังก์ชั่นการทำงานเหมือนระบบบัตรคิวอัตโนมัติชนิดคีออสและชนิดคอมแพ็คเป็นระบบที่มีการทำงานผ่าน TCP IP (Wifi) ไร้สาย 100% โปรแกรมบัตรคิวเอ็นพีซีสมาร์ทคิวไลท์เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาระบบบัตรคิวขึ้นใช้เองเพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพื่อให้เหมาะสมสำหรับธุรกิจขององค์กร

โปรแกรมบัตรคิวเอ็นพีซีสมาร์ทคิวไลท์ (NPC Smartqueue Lite) ประกอบด้วยโปรแกรม 3 ส่วน คือ โปรแกรมแสดงผลและประมวลผล,โปรแกรมสำหรับจ่ายบัตรคิวและโปรแกรม (แอพลิเคชั่น)สำหรับเรียกคิว

โปรแกรมแสดงผลและประมวล

โปรแกรมแสดงผลและประมวลจะติดตั้งในคอมพิวเตอร์เซอร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ติดต่อกับทีวีผ่านช่องสัญญาณคอมพิวเตอร์ (VGA หรือ HDMI) โปรแกรมแสดงผลและประมวลจะทำหน้าที่แสดงคิวปัจจุบัน วีดีโอและการประมวลผลทางสติติข้อมูลการผู้มารับบริการและพนักงานให้บริการ

โปรแกรมแสดงผลและประมวล ประกอบด้วย

1)โปรแกรมแสดงผลและประมวล สามารถทำงานร่วมคอมพิวเตอร์จ่ายบัตรคิว(ติดตั้งโปรแกรมสำหรับจ่ายบัตรคิว)ได้ 1 เครื่อง

2)ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์จ่ายบัตรคิวด้วยระบบไร้สาย (TCP/IP) ผ่าน Wifi (Network Wifi หรือ Internet)

3)แสดงลำดับคิวปัจจุบัน 3 แถว แสดงบนจอทีวี LCD และบันทึกลงเซิร์ฟเวอร์ คราวด์ (Cloud) สำหรับการตรวจคิวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

4)มีไฟล์พื้นหลังสำเร็จรูป (Theme)สามารถเปลี่ยนรูปพื้นหลังได้

5)มีระบบเล่นไฟล์มัลติมีเดีย(วีดีโอ)สามารถกำหนดจำนวนไฟล์และลำดับ ไฟล์ได้เอง

6)มีระบบเสียงเรียก (เสียงพูด) 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

7)มีระบบรายงานแสดงการให้บริการของพนักงานรายวันรายเดือนและปี สามารถสืบค้นจากรหัสพนักงาน ประเภทงาน ช่องบริการได้

8)มีระบบแสดงตัวอักษรวิ่ง สำหรับแสดงข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์

9) สคริปท์สำหรับการเก็บคิวออนไลน์

 

โปรแกรมสำหรับจ่ายบัตรคิว

โปรแกรมสำหรับจ่ายบัตรคิวจะติดตั้งในคอมพิวเตอร์สำหรับจ่ายบัตรคิวซึ่งจะต้องมีเครื่องพิมพ์ความร้อนติดตั้งอยู่ด้วยสำหรับพิมพ์บัตรคิวให้แก่ผู้มาใช้บริการ

โปรแกรมสำหรับจ่ายบัตรคิว ประกอบด้วย

1)โปรแกรมสำหรับจ่ายบัตรคิว ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ด้วยระบบไร้สาย (TCP/IP) ผ่าน Wifi (Network Wifi หรือ Internet)

2)สามารถกำหนดเครื่องพิมพ์ที่ต้องการพิมพ์บัตรคิวได้โดยไม่ต้องกำหนด default

3)กำหนดรูปแบบสลิปได้เองโดยใช้เมาส์ลากตำแหน่งข้อความ (What You See Is What You Get: WYSIWYG) ตามต้องการ

4)เปลี่ยนรูปโลโก้,คิวอาร์โค้ด,ข้อความและตำแหน่งได้

5)เพิ่มประเภทบริการคิวพื้นฐาน(เริ่มต้นคิวที่0)ได้ไม่จำกัดประเภท

6)เพิ่มประเภทบริการคิวพิเศษ(เช่นต้นต้นด้วย 500 700 800 900 เป็นต้น) ได้ 10 บริการ

7)กำหนดรูปภาพพื้นหลัง ชื่อปุ่ม สีปุ่ม และชื่อบริการได้เอง

8)กระดาษคิวแสดงโลโก้ ลำดับคิว คิวทั้งหมด เวลา และคิวอาร์โค้ดสำหรับ การตรวจคิวออนไลน์ด้วยแอพลิเคชั่นไลน์

 

โปรแกรม (แอพลิเคชั่น)สำหรับเรียกคิว

โปรแกรม (แอพลิเคชั่น)สำหรับเรียกคิว เป็นแอพลิเคชั่นที่ติดตั้งในแท็บเล็ตหรือสมาร์โฟนเพื่อใช้สำหรับเรียกคิวแก่ผู้ใช้บริการให้เข้ารับบริการตามช่องบริการที่เรียก

โปรแกรม (แอพลิเคชั่น)สำหรับเรียกคิว ประกอบด้วย

1)แอพลิเชั่นสำหรับติดตั้งในแท็บเล็ตหรือสมาร์โฟนจำนวน 4 เครื่อง (สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้)

2)ทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ระบบไร้สาย (TCP/IP) ผ่าน Wifi

3)สามารถกำหนดและบันทึกหมายเลขไอพีเซิร์ฟเวอร์ หมายเลขบริการ รหัส พนักงานได้

4)สามารถกำหนด เปลี่ยน และบันทึกประเภทคิวได้เอง เช่นคิวปกติและคิว สำหรับงานพิเศษ

5)สามารถเรียกคิวได้เองโดยระบุหมายเลขคิวโดยไม่ต้องรับคิวจากตู้คีออส

6)แสดงประเภทคิว ลำดับคิว ช่องบริการที่กำลังให้บริการ และจำนวนคิวที่ รอบนจอแสดงแบบเรียลไทม์

7)สามารถเรียกคิวซ้ำและ hold คิวไม่จำกัดจำนวนโดยเลือกจากรายการคิว ปัจจุบันที่แสดงบนจอแสดงผล

8)สามารถโอนคิวจากช่องบริการได้ก็ได้โดยเลือกจากรายการคิวปัจจุบันที่แสดง บนจอแสดงผล

 

การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมบัตรคิว

สิ่งที่ต้องเตรียม

ก)โปรแกรมแสดงผลและประมวล

 • คอมพิวเตอร์สำหรับติดตั้งโปรแกรมแสดงผลและประมวล (คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์) จำนวน 1 เครื่อง
 • ทีวีและสายเชื่อมสัญญาญระหว่างคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

ข)โปรแกรมสำหรับจ่ายบัตรคิว

 • คอมพิวเตอร์สำหรับติดตั้งโปรแกรมสำหรับจ่ายบัตรคิว สามารถใช้คอมพิวเตอร์ touch screen หรือคอมพิวเตอร์ชนิด All In One ได้ จำนวน 1 เครื่อง
 • เครื่องพิมพ์ความร้อนสำหรับกระดาษความร้อนขนาด 2 นิ้ว พร้อมระบบตัดกระดาษอัตโนมัติ  จำนวน 1 เครื่อง

ค)โปรแกรม (แอพลิเคชั่น)สำหรับเรียกคิว

 • แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนจำนวน 4 เครื่อง

ง)สคริปท์เก็บข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ (คลาวด์)

 • โฮสต์สำหรับรันสคริปท์ php
 • สคริปท์สำหรับการเก็บคิวออนไลน์

การติดตั้ง

 1. ติดตั้งโปรแกรม smqLiteServer ลงในคอมพิวเตอร์สำหรับติดตั้งโปรแกรมแสดงผลและประมวล
 2. ติดตั้งโปรแกรม smqLiteClient ลงในคอมพิวเตอร์สำหรับติดตั้งโปรแกรมสำหรับจ่ายบัตรคิว
 3. ติดตั้งโปรแกรม smqLiteService (APK) ลงในแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน
 4. อัพโหลดสคริป์ PHP ขึ้นโฮสต์เซิร์ฟเวอร์
 5. เชื่อมต่อทีวีเข้ากับคอมพิวเตอร์สำหรับติดตั้งโปรแกรมแสดงผลและประมวล
 6. ตั้งค่างานที่ให้บริการ