Tag Archives: การเลือกเครื่องกดบัตรคิว

อยากซื้อเครื่องกดบัตรคิว จะเลือกยังไงดี

อยากซื้อเครื่องกดบัตรคิวจะเลือกยังไงดี ดูจะเป็นปัญหาที่ไม่น้อยของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นธุระจัดซื้อระบบบัตรคิวอัตโนมัติ หลักการเลือกซื้อระบบบัตรคิวที่สำคัญนั้นต้องดูว่าระบบไหนเหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด โดยให้ดูจากลักษณะงานเป็นหลัก เช่น ประเภทงาน ปริมาณงาน หรือลักษณะของพื้นที่ให้บริการ เป็นต้น